Last modified on 1 November 2014, at 15:01

File:POERUP D4.1d Overview of European and international policies relevant for the uptake of OER Executive summary Dutch.pdf

Managementsamenvattin

Dit rapport (Deliverable 4.1) is ontwikkeld als onderdeel van Work Package 4 van POERUP. Het bespreekt huidig beleid (april 2014) in Europa en in andere delen van de wereld die direct of indirect verband houden met bevorderen van OER gebruik en publicatie. Het onderzoek is gebaseerd op landrapporten van POERUP, IAC workshops en deskundige externe bronnen.

Bij de bespreking van het beleid moet onderscheid worden gemaakt tussen (1) actief, operationeel beleid, (2) verklaringen van beleidsvoornemens - vaak een reflectie van ambities in plaats van realiteit, (3) strategieën gepromoot door overheden en onderwijsinstellingen, en (4) OER-initiatieven.

Slechts een kleine minderheid van de EU-landen hebben een nationaal OER-specifiek beleid en, indien aanwezig, zijn ze vaak beperkt tot open toegang tot publiek gefinancierd onderzoek. Dit geldt grotendeels ook voor landen buiten Europa: de Verenigde Staten is een uitzondering, met veel nationaal beleid, maar met de neiging in omvang te worden beperkt door de decentrale aard van de organisatie en de controle van de staat op het onderwijssysteem, met name voor VO. Canada is bezig met het ontwikkelen van een scala aan beleid op provinciaal niveau.

Er is een aanzienlijk aantal beleidsformuleringen over 'open' onderwijs op institutioneel niveau, met name in het hoger onderwijs. Er is echter relatief weinig beleid in de sector PO en VO en bijna geen in de BVE sector. Weinig beleid verwijzen direct naar OER, zowel op nationaal als op institutioneel niveau, maar er is een groeiend aantal nationale verklaringen over open toegang en OER. Echter, de meeste van deze moeten nog worden vertaald in beleid. De UNESCO Paris Declaration on OER van 2012 wordt vaak als uitgangspunt gehanteerd voor de nationale verklaringen: deze Declaration heeft zowel het voordeel als het nadeel van een zeer gegeneraliseerde benadering.

Het in 2013 gestarte Opening Up Education initiatief van de EU biedt, hoewel het een bredere focus heeft dan alleen OER, een kader voor de ontwikkeling en uitvoering van het beleid. Tegelijkertijd adresseert de EU weer de aanpak van wetgeving inzake het auteursrecht, een belangrijk onderdeel om implementatie van OER-beleid te vergemakkelijken. Toepassing van nationaal OER beleid is waarschijnlijk afhankelijk van de context: de belangrijkste contexten zijn gerelateerd aan de IT-infrastructuur en de sectorale prioriteiten.

Terwijl directe actie aan de basis van de praktijk de sleutel is tot het veranderen van de praktijk in alle sectoren, is ontwikkeling en uitvoering van beleid op nationaal niveau belangrijk voor zowel het legitimeren van de acties aan de basis als het creèren van een hefboom - potentieel door middel van financiering - voor veranderingen op langere termijn.

File history

Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.

Date/TimeDimensionsUserComment
current12:49, 31 October 2014 (540 KB)Pbacsich (Talk | contribs)
  • You cannot overwrite this file.